Menu

تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

تضمین کیفیت و اصالت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

تضمین بهترین قیمت

تضمین بهترین قیمت محصولات

ابرشارگی (شارش مایع بدون اصطکاک) اولین بار در هلیوم مایع فوق‌ سرد در سال ۱۹۳۸ دیده شده است. چنان مایع ابرشاره‌ای می‌تواند در طول دیواره‌های محفظه خزیده، بدون حباب بجوشد و حتی حول مانع‌ها شارش یابد. با این حال تا به امروز ابرشارگی تنها در دماهای بسیار پایین دیده شده بود. پژوهشگران ایتالیا و مونترال در کانادا اکنون نشان داده‌اند که چگالیده‌ای از شبه‌ذرات موسوم به #پلاریتون‌ها می‌توانند همچون یک ابرشاره در دمای اتاق رفتار کنند.

نمونه‌ای که مورد بررسی قرار گرفته شامل میکروکاواک فابری-پرو است که از دو آینه‌ی دی‌الکتریک با بازتابش بالا ساخته شده و با لایه‌ی نازکی از ماده‌ی آلی موسوم به TDAF احاطه شده است. این ستاپ فوتون‌ها را به یک حجم کوچک محدود می‌سازد. با تصویربرداری 10 فمتوثانیه ای پژوهشگران توانستند تا دینامیک جمعیِ پلاریتون‌ها را مشاهده کنند. آنان دریافته‌اند که پلاریتون‌ها شبیه سیالی رفتار می‌کنند که بدون اصطکاک حول موانع جریان دارند؛ موانعی که با استفاده از یک لیزر برای سوزاندن حفره‌های کوچک در این ماده‌ی آلی ایجاد شده بودند. این پدیده به عنوان ردپایی از رفتار ابرشاره‌ای توسط این پژوهشگران تفسیر شده است.

📕منبع


نویسنده مطلب mojtaba