Menu

تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

تضمین کیفیت و اصالت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

تضمین بهترین قیمت

تضمین بهترین قیمت محصولات

ذرات کوانتومی، وابسته به دنیای سه بعدی، در هر حال یا فرمیون هستند و یا بوزون. اگر آنها را به دو بعد محدود کنیم در این صورت به چیزی بین این دو حالت می‌رسیم که آنیون نام دارند. برای شناسایی آنیون‌ها در یک ماده، پژوهشگران بدنبال تشخیص علائمی مخصوص به آمار کوانتومی آنها هستند که در این حالت چیزی بین آمار بوز_اینشتین برای بوزون‌ها و فرمی_دیراک برای فرمیون‌هاست.

اکنون پژوهشگران دریافتند که تکنیک‌های شناخته شده‌ای شبیه پراکندگی_نوترونی قادر به انجام این عمل هستند. با این تکنیک آنها پی بردند که یک نوترون با انرژی خاص در اثر برخورد با یک ماده، آنیونی را تولید خواهد کرد که در انرژی‌های نزدیک به انرژی آستانۀ تولید آنیون‌ها، احتمال دریافت علامتی که مشخصه این ذره باشد زیاد است. این احتمال از یک قانون نمایی پیروی می‌کند که نمای آن وابسته به محل آمار آنیونی از نوع بوزونی یا فرمیونی است.

📕منبع


نویسنده مطلب mojtaba